EXANTE Receives ‘Best Multi-Asset Broker 2023’ Award from Invest Cuffs

EXANTE Receives ‘Best Multi-Asset Broker 2023’ Award from Invest Cuffs

EXANTE has been honoured with the 'Best Multi-Asset Broker 2023' award at the prestigious InvestCuffs conference, which took place on April 5th.

InvestCuffs is the largest annual gathering for investors in Poland, uniting the region and bringing attendees from across the continent. 

This year, it drew 120+ exhibitors, 140+ expert speakers, and 10,000+ participants, including many institutional and professional traders looking to elevate their strategies.

Receiving this award showcases our continuous efforts to provide the best brokerage services in the market. Thank you to the organisers for awarding us this special honour. 

For more about the conference, visit their website.

Ten artykuł jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być traktowany jako oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek inwestycji lub powiązanych usług, do których można się tu odwołać.

Następny artykuł
Stworzone przez profesjonalistów. Dla profesjonalistów.
privacy protect
Najbliższe przedstawicielstwo:  28 October Avenue, 365
Vashiotis Seafront Building,
3107, Limassol, Cypr , +357 2534 2627
Wersja 1.8.1