Відповідність вимогам GDPR

Даний переклад надано виключно для зручності користувачів. Юридично законною є лише англомовна версія документу.

Сайт призначено для осіб віком від 18 років. Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від неповнолітніх осіб.

EXT LTD та інші компанії групи зобов'язуються дотримуватись міжнародних законів про захист даних. Дотримання норм захисту даних є основою довірчих ділових відносин і репутації EXT LTD. Успіх діяльності підприємства залежить від можливості підтримувати довіру клієнтів. Ми хочемо надати вам вичерпну інформацію про типи даних, які ми збираємо, а також, що ми з ними робимо, і як ви можете виправити або змінити інформацію, яку ви нам ввіряєте.

1. Сфера дії

Дана Політика застосовується до EXT LTD, афілійованих осіб EXT LTD та їх співробітників і поширюється на весь процес обробки персональних даних, що стосуються ідентифікованої фізичної особи або тої, що проходить ідентифікацію. Дана Політика не поширюється на анонімні чи кодовані персональні дані.

2. Національні закони

Дана Політика укладена відповідно до Директив ЄС та законів про конфіденційність даних у кожній юрисдикції, де EXT LTD веде свою діяльність. Відповідні національні закони мають пріоритет у разі виникнення протиріччя між ними та даною Політикою або ж у тих випадках, коли ці закони встановлюють більш жорсткі вимоги. Даної Політики потрібно також дотримуватись за відсутності відповідного національного законодавства.

3. Принципи обробки даних користувача

Вся обробка даних, що виконується EXT LTD або її співробітниками, здійснюється згідно з принципами, установленными Регламентом, а саме:

 • Справедливість та законність
 • Обмеження згідно з метою збору (обмеження мети)
 • Прозорість
 • Мінімізація даних
 • Обмеження зберігання та видалення
 • Фактична точність
 • Конфіденційність та цілісність персональних даних
 • Підзвітність

4. Обробка даних

Обробка персональних даних допускається лише на основі наступних юридичних підстав. Також при зміні початкової мети обробки персональних даних необхідна наявність однієї з цих юридичних підстав.

 • Обробка, пов'язана з договірними відносинами:

Персональні дані клієнтів можуть бути опрацьовані для укладання, виконання або ж розірвання договору.

 • Обробка даних у рекламних цілях:

Персональні дані можуть оброблятися в рекламних цілях або для вивчення ринків та громадської думки за умови, що це відповідає цілі, для якої ці дані були першочергово зібрані. Надання даних для цієї цілі є добровільним, і суб'єкти даних мають абсолютне право на таку обробку.

 • Згода на обробку даних:

Обробка даних згідно з офіційним дозволом

 • Обробка даних згідно з законними інтересами:

Перш ніж дані будуть оброблені на даній підставі, необхідно визначити, чи є у суб'єкта даних інтереси, що потребують захисту, і чи суперечать вони законним інтересам EXT LTD.

 • Обробка конфіденційних даних:

Конфіденційні персональні дані можуть бути опрацьовані лише в тому випадку, якщо це дозволено законом або ж якщо суб'єкт даних дав на це пряму згоду.

 • Користувацькі дані та інтернет:

Суб'єкти даних інформуються про всі персональні дані, зібрані, оброблені та використовувані на веб-сайтах, у програмному забезпеченні, а також у профілях користувачів (відстеження). Такі дії можуть бути здійснені лише в тому випадку, якщо це дозволено законом або ж за згодою суб'єкта даних.

5. Використання cookies

EXT LTD використовує файли cookie з метою збору інформації для обліку та зручності користування, а також для покращення та оптимізації роботи веб-сайту.

6. Розкриття даних

Співробітники, директори, посадові особи та представники EXT LTD ставляться до персональних даних як до таких, що є конфіденційними, і не можуть передавати або використовувати такі дані без вагомих законних підстав, як зазначено в розділі IV.

7. Передача особистих даних

Передача особистих даних одержувачам EXT LTD, як всередині країни, так і за її межами, здійснюється відповідно до офіційних вимог та визначених цілей. Особисті дані, що передаються одержувачу за межами Європейської економічної зони (EOG) підлягають захисту, еквівалентному тому, що передбачений Загальний регламентом про захист даних. Внутрішньогрупові передачі особистих даних до третіх країн регулюються Загальним регламентом та гарантіями, передбаченими корпоративними правилами EXT LTD.

8. Права суб'єкта даних

Кожен суб'єкт даних має перелік прав щодо обробки своїх особистих даних:

 • Право доступу
 • Право на внесення змін
 • Право на перенесення/трансфер даних
 • Право на видалення
 • Право на заборону обробки
 • Право на опротестування обробки

9. Заходи безпеки

За допомогою сучасних технічних та організаційних заходів особисті дані захищені від несанкціонованого доступу та незаконної обробки чи розкриття, а також від випадкової втрати, зміни чи знищення. Такі заходи постійно коригуються та оновлюються згідно з технічними розробками та організаційними змінами. Також регулярно проводяться аудити захисту даних та інші перевірки.

10. Співробітник із захисту даних

Суб'єкти даних можуть зв'язатися зі співробітником із захисту даних EXT LTD за електронною адресою dpo@exante.eu у разі виникнення питань щодо захисту даних та здійснення будь-яких своїх прав, зазначених у розділі VIII, а також для отримання копії повної Політики захисту даних EXT LTD.

Created by professionals. For professionals.
privacy protect
Версія 1.3.2