Regulacje

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków finansowych, jest dyrektywą UE, która obowiązuje od 1 listopada 2007 roku. Dyrektywa MiFID określa wymogi, dla całego europejskiego sektora finansowego, w celu wprowadzenia jednolitego, europejskiego rynku instrumentów finansowych. Jej głównym celem jest promowanie tworzenia skutecznej, przejrzystej i zintegrowanej infrastruktury obrotu finansowego, w tym zapewnienie wysokiego stopnia ochrony inwestorów. Dyrektywa zawiera środki, które zmieniły i usprawniły organizację oraz funkcjonowanie firm inwestycyjnych, ułatwiając handel transgraniczny i stwarzając jednocześnie możliwości strategiczne. Pełny tekst dyrektywy MiFID jest dostępny tutaj.

EXT LTD, jako firma inwestycyjna regulowana przez EU, podlega jurysdykcji MiFID i jako taka, wdrożyła wszystkie niezbędne wymogi prawne, protokoły oraz polityki w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą. Jeśli chodzi o wdrożenie dyrektywy MiFID dla partnerów, EXT LTD aktywnie wspiera ich, poprzez oferowanie szeregu usług, które ułatwiają samym partnerom spełnienie lokalnych krajowych wymogów MiFID, a tym samym zmniejszenie kosztów.

Klasyfikacja klientów: testy przydatności oraz stosowności

Dyrektywa MiFID wymaga, aby firmy klasyfikowały klientów w trzech głównych kategoriach jako «Uprawnionych kontrahentów», «Klientów profesjonalnych» oraz «Klientów detalicznych» (ci ostatni mają najwyższy poziom ochrony) oraz aby oceniały swoją stosowność i adekwatność do oferowanych produktów.

Przejrzystość po zawarciu transakcji

EXT LTD zapewnia przejrzystość transakcji zgodnie z dyrektywą MiFID. W celu umożliwienia inwestorom lub uczestnikom rynku dostępu do warunków potencjalnych transakcji giełdowych w dowolnym czasie oraz w celu wstępnej weryfikacji warunków, w jakich te transakcje zostały przeprowadzone, EXT LTD publikuje szczegóły przeprowadzonych transakcji giełdowych oraz ujawnia szczegóły bieżących możliwości obrotu akcjami. W szczególności, wszystkie rodzaje obrotu instrumentami finansowymi, czy to na rynkach regulowanych, MTF czy też poza rynkiem regulowanym (OTC), podlegają obowiązkowi przejrzystości potransakcyjnej.

Najlepsze wykonanie

Dyrektywa MiFID wymaga, aby wszystkie firmy inwestycyjne podjęły wszelkie możliwe kroki w celu uzyskania najlepszego ogólnego wyniku w realizacji zlecenia klienta. Najlepszy możliwy wynik nie ogranicza się do ceny wykonania, lecz składa się z szeregu czynników, takich jak szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenia.

Polityka Najlepszego Wykonania EXT LTD jest przejrzysta dla klientów EXT LTD, zapewniając najlepszą realizację w następujących warunkach: (i) nowoczesna technologia kierowania, monitorowania oraz realizacji zleceń; (ii) zwracanie szczególnej uwagi na elementy realizacji zamówienia; (iii) regularne i dokładnie badanie ogólnej jakości wykonania.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące MiFID oraz jej wpływu na Twój handel, skontaktuj się proszę ze swoim account menedżerem.

Nasza historia

2010

Uruchomienie platformy maklerskiej EXANTE, wydanie desktopowe

2011

Założenie EXANTE, pierwsza europejska licencja

2012

Fundusz Bitcoinów ustanowiony

2015

EXANTE nabywa drugą licencję UE

2017

Rozpoczęte projekty Exantech, Comino i STASIS

2019

EXANTE nabył pierwszą azjatycką licencję (SFC Hongkong) oraz otworzył biuro w Amsterdamie

2020

Marzec 2020 r. stał się rekordowym miesiącem pod względem pozyskania nowych klientów

2021

EXANTE celebrating its 10th anniversary

Nasi partnerzy

Aktywnie współpracujemy z firmami podatkowymi, audytorskimi i prawnymi, oferujemy specjalne warunki współpracy partnerskiej dla partnerów i ich klientów.

Nasza szeroka gama kontrahentów oferuje dywersyfikację i łatwy dostęp do wszystkich operacji finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Cypr
Stworzone przez profesjonalistów. Dla profesjonalistów.
privacy protect
Najbliższe przedstawicielstwo:  Siafi Street 1,
Porto Bello, Office 4B,
Limassol, 3042, Cypr , +357 2534 2627
Wersja 0.4.178