Spółka inwestycyjna nowej generacji
PomocKontakt
Numer telefonu:  +44 20 3670 9945 Dzwoń do nas 24/7

Używamy plików cookie w celu personalizacji treści oraz reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych oraz analizy naszego ruchu na stronie internetowej. Udostępniamy również informacje dotyczące korzystania ze strony naszym partnerom w dziedzinie mediów społecznościowych, reklamy oraz analityki, którzy mogą połączyć je z innymi informacjami, które im podałeś, lub które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich usług. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej.

Zarządzanie

Rola zarządu EXANTE

Zarząd EXANTE jest odpowiedzialny za tworzenie oraz dostarczanie zrównoważonej wartości dla akcjonariuszy poprzez zarządzanie procesami biznesowymi. W związku z tym określa on strategiczne cele i politykę firmy w zakresie długoterminowych wartości oraz zapewnia ogólny kierunek strategiczny w ramach nagród, zachęt i regulacji. Zarząd EXANTE zapewnia, że kierownictwo osiąga odpowiednią równowagę pomiędzy promowaniem długoterminowego wzrostu a realizacją celów krótkoterminowych. Dyrektorzy EXANTE działają w sposób, który uważają, w dobrej wierze, za sprzyjający sukcesowi firmy z korzyścią dla akcjonariuszy jako całości, a czyniąc to, biorą pod uwagę (między innymi):

 1. Prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji w perspektywie długoterminowej;
 2. Interesy pracowników EXANTE;
 3. Potrzebę wspierania relacji biznesowych EXANTE z dostawcami, członkami i innymi osobami;
 4. Wpływ działalności EXANTE na społeczność lokalną oraz środowisko;
 5. Potrzebę EXANTE na utrzymanie reputacji w zakresie wysokich standardów postępowania w biznesie;
 6. Potrzebę sprawiedliwego postępowania między akcjonariuszami EXANTE.

Zarząd EXANTE dba również o to, aby kierownictwo utrzymywało wewnętrzny system kontroli, który zapewnia skuteczne i efektywne działanie, wewnętrzną kontrolę finansową oraz zgodność z prawem i organami regulacyjnymi. Ponadto zarząd dba o to, aby kierownictwo utrzymywało skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz proces nadzoru na najwyższym poziomie w całej spółce.

Przy wykonywaniu tych obowiązków, zarząd bierze pod uwagę, co jest właściwe dla reputacji oraz działalności spółki, zasobów finansowych oraz innego ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, oraz względnymi kosztami i korzyściami wynikającymi z zaimplementowania poszczególnych środków kontroli.

Trwałość

Mimo że zdajemy sobie sprawę, że rynki finansowe są prawdopodobnie najmniej trwałymi instytucjami, to jednak w naszym procesie podejmowania decyzji za główne kryterium przyjmujemy trwałość. Staramy się zrównoważyć dzisiejsze zyski z przyszłym dobrobytem wszystkich zainteresowanych stron.

Obowiązki zarządu EXANTE

Zarząd EXANTE jest również organem decyzyjnym dla wszystkich innych kwestii istotnych dla spółki jako całości, ze względu na strategiczne, finansowe lub wizerunkowe implikacje, lub konsekwencje wynikające z działań EXANTE.

Zarząd EXANTE podejmuje działania zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, a zarządcy muszą:

 1. Działać zgodnie z konstytucją firmy;
 2. Podejmować działania wyłącznie w celach, które zostały im powierzone.

Uprawnienia zastrzeżone dla zarządu obejmują:

 1. Zatwierdzanie strategii spółki, śródrocznych i całorocznych sprawozdań finansowych;
 2. Dokonywanie istotnych zmian w polityce i praktyce rachunkowości;
 3. Powoływanie lub odwoływanie dyrektorów, lub sekretarza spółki;
 4. Przeciwdziałanie konfliktom interesów;
 5. Wdrażanie zmian w strukturze kapitałowej EXANTE i poważnych transakcji, fuzji, usunięcia lub wydatków kapitałowych.
LondynAmsterdamMoskwaSankt PetersburgKijówAłmatyRygaMaltaCyprSofiaHongkong
Stworzone przez profesjonalistów. Dla profesjonalistów.
Najbliższe przedstawicielstwo:  EXANTE LTD.
1 Fore Street
Londyn
EC2Y 9DT, +356 20150000
Wersja 0.4.96
EXANTE został uznany za najlepszą platformę handlową w 2019 r.

Magazyn Global Banking and Finance Review przyznał firmie EXANTE nagrodę "Best Trading Platform 2019". EXANTE zyskało uznanie za pionierską technologię i bogatą ofertę globalnych aktywów.