Regelgeving

MiFID

The Market in Financial Instruments Directive (MiFID) is een EU-richtlijn, die sinds 1 november 2007 van kracht is. In de MiFID zijn de vereisten voor de gehele Europese financiële sector vastgelegd om zo één Europese markt van financiële instrumenten in te voeren. Het hoofddoel is de totstandkoming van een efficiënte, transparante en geïntegreerde financiële infrastructuur met een hoge mate van investeerdersbescherming. De richtlijn bevat maatregelen die de organisatie en het functioneren van investeringsbedrijven hebben veranderd en verbeterd. Grensoverschrijdende handel werd gefaciliteerd door strategische kansen te creëren. De MiFID kan hier worden ingezien.

EXT LTD valt als investeringsmaatschappij onder de EU-regelgeving en heeft als zodanig alle wettelijke vereisten, protocollen en beleidsregels ingevoerd om er zeker van te zijn dat alles in overeenstemming is met de richtlijn. EXT LTD ondersteunt partners proactief bij de implementatie van MiFID door hen een breed scala aan diensten te bieden. Ze kunnen deze gebruiken om tegemoet te komen aan hun nationale MiFID-vereisten en reduceren daarmee kosten.

Cliëntclassificatie: Geschiktheid & Relevantie Tests

De MiFID eist van maatschappijen, dat ze cliënten indelen in drie hoofdcategorieën: "In aanmerking komende tegenpartijen", "Professionele cliënten" en "Kleinhandel" (de laatste categorie krijgt het hoogste beschermingsniveau) en om hun geschiktheid en relevantie voor de aangeboden producten te bepalen.

Transparantie achteraf

EXT LTD verzekert dat de transparantie van de transactie  overeenkomt met de MiFID. Om investeerders of marktdeelnemers op elk moment toegang te verlenen tot de voorwaarden van de potentiële aandelentransacties en retroactief de voorwaarden van deze transacties te verifiëren, publiceert EXT LTD de details van de gedane aandeeltransacties en openbaart EXT LTD de details van de huidige mogelijkheden om aandelen te verhandelen. Specifieker, alle soorten handel in financiële instrumenten, zowel op reguliere markten en MTFs als over-the-counter (OTC) zijn onderworpen aan de verplichting van transparantie achteraf.

Optimale uitvoering

De MiFID vereist dat investeringsmaatschappijen alle mogelijke stappen ondernemen om de opdracht van de cliënt op de best mogelijke manier uit te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om de uitvoeringsprijs, maar ook om een aantal andere factoren, zoals snelheid, de geloofwaardigheid van de uitvoering en de geloofwaardigheid van een overeenkomst.

EXT's Ltd Best Execution Policy biedt cliënten van EXT LTD inzicht in de manier waarop optimale uitvoering gegarandeerd is: (i) state-of-the-art technologie voor routing, toezicht op en uitvoering van opdrachten; (ii) grote aandacht voor de onderdelen van de opdrachtuitvoering; (iii) regelmatig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering in het algemeen.

Licentie

EXT LTD beschikt over Licentie No. 165/12 van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Overheidsverzekering van fondsen

Cliënten van EXT LTD die accounts openen binnen de jurisdictie van Cyprus zijn tot € 20.000 verzekerd via Investor Compensation Fund, beheerd door CySEC.

Onze geschiedenis

2010

Lancering van het EXANTE-makelaardijplatform, desktopeditie

2011

EXANTE opgericht, eerste Europese licentie

2012

Bitcoin Fund opgericht

2015

EXANTE verwerft een tweede EU-vergunning

2017

Exantech, Comino en STASIS projecten gestart

2019

EXANTE verwierf de eerste Aziatische licentie (SFC Hong Kong), opende een kantoor in Amsterdam.

2020

Maart 2020 werd de recordmaand op het gebied van de acquisitie van nieuwe klanten.

2021

EXANTE celebrating its 10th anniversary

Onze partners

Wij werken actief samen met fiscale, audit- en juridische bedrijven en bieden speciale partnerschapsvoorwaarden voor partners en hun cliënten.

Ons brede scala aan tegenpartijen biedt diversificatie en gemakkelijke toegang tot alle financiële activiteiten en risicobeheersinstrumenten.

Cyprus
Door professionals. Voor professionals.
privacy protect
Dichtstbijzijnde kantoor:  Siafi Street 1,
Porto Bello, Office 4B,
Limassol, 3042, Cyprus , +357 2534 2627
Versie 0.4.173