Regelgeving

MiFID

The Market in Financial Instruments Directive (MiFID) is een EU-richtlijn, die sinds 1 november 2007 van kracht is. In de MiFID zijn de vereisten voor de gehele Europese financiële sector vastgelegd om zo één Europese markt van financiële instrumenten in te voeren. Het hoofddoel is de totstandkoming van een efficiënte, transparante en geïntegreerde financiële infrastructuur met een hoge mate van investeerdersbescherming. De richtlijn bevat maatregelen die de organisatie en het functioneren van investeringsbedrijven hebben veranderd en verbeterd. Grensoverschrijdende handel werd gefaciliteerd door strategische kansen te creëren. De MiFID kan hier worden ingezien.

EXANTE valt als investeringsmaatschappij onder de EU-regelgeving en heeft als zodanig alle wettelijke vereisten, protocollen en beleidsregels ingevoerd om er zeker van te zijn dat alles in overeenstemming is met de richtlijn. EXANTE ondersteunt partners proactief bij de implementatie van MiFID door hen een breed scala aan diensten te bieden. Ze kunnen deze gebruiken om tegemoet te komen aan hun nationale MiFID-vereisten en reduceren daarmee kosten.

The Malta Financial Supervisory Authority controleert of de Maltese investeringssector zich houdt aan de MiFID.

Cliëntclassificatie: Geschiktheid & Relevantie Tests

De MiFID eist van maatschappijen, dat ze cliënten indelen in drie hoofdcategorieën: "In aanmerking komende tegenpartijen", "Professionele cliënten" en "Kleinhandel" (de laatste categorie krijgt het hoogste beschermingsniveau) en om hun geschiktheid en relevantie voor de aangeboden producten te bepalen.

Transparantie achteraf

EXANTE verzekert dat de transparantie van de transactie  overeenkomt met de MiFID. Om investeerders of marktdeelnemers op elk moment toegang te verlenen tot de voorwaarden van de potentiële aandelentransacties en retroactief de voorwaarden van deze transacties te verifiëren, publiceert EXANTE de details van de gedane aandeeltransacties en openbaart EXANTE de details van de huidige mogelijkheden om aandelen te verhandelen. Specifieker, alle soorten handel in financiële instrumenten, zowel op reguliere markten en MTFs als over-the-counter (OTC) zijn onderworpen aan de verplichting van transparantie achteraf.

Optimale uitvoering

De MiFID vereist dat investeringsmaatschappijen alle mogelijke stappen ondernemen om de opdracht van de cliënt op de best mogelijke manier uit te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om de uitvoeringsprijs, maar ook om een aantal andere factoren, zoals snelheid, de geloofwaardigheid van de uitvoering en de geloofwaardigheid van een overeenkomst.

EXANTE’s Best Execution Policy biedt cliënten van EXANTE inzicht in de manier waarop optimale uitvoering gegarandeerd is: (i) state-of-the-art technologie voor routing, toezicht op en uitvoering van opdrachten; (ii) grote aandacht voor de onderdelen van de opdrachtuitvoering; (iii) regelmatig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering in het algemeen.

Transactie rapportage

EXANTE moet alle transacties melden aan de Malta Financial Supervisory Authority.

Handelslicenties

EXANTE beschikt over de Cat. III Licentie No. IS/52182, afgegeven door de Malta Financial Services Authority (MFSA), en over Licentie No. 165/12 van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

EXANTE is ook door de Financial Conduct Authority (FCA) gemachtigd om diensten te verlenen in Groot-Brittannië volgens licentie No. 620980.

Overheidsverzekering van fondsen

Cliënten van EXANTE die accounts openen binnen de jurisdictie van Cyprus zijn tot € 20.000 verzekerd via Investor Compensation Fund, beheerd door CySEC.

Onze geschiedenis

2006

Particulier trustfonds door EXANTE-oprichters

2007

Global hedge capital fund opgericht door de toekomstige EXANTE-oprichters

2010

Lancering van het EXANTE-makelaardijplatform, desktopeditie

2011

EXANTE opgericht, eerste Europese licentie

2012

Bitcoin Fund opgericht

2015

EXANTE verwerft een tweede EU-vergunning

2017

Exantech, Comino en STASIS projecten gestart

2018

Investeerder van het jaar bij de Malta Blockchain Awards

2018

Beheerd vermogen van meer dan $1 miljard

2019

EXANTE verwierf de eerste Aziatische licentie (SFC Hong Kong) en de Britse licentie (FCA), opende een kantoor in Amsterdam.

2020

Maart 2020 werd de recordmaand op het gebied van de acquisitie van nieuwe klanten.

Onze partners

Wij werken actief samen met fiscale, audit- en juridische bedrijven en bieden speciale partnerschapsvoorwaarden voor partners en hun cliënten.

Ons brede scala aan tegenpartijen biedt diversificatie en gemakkelijke toegang tot alle financiële activiteiten en risicobeheersinstrumenten.

LondenAmsterdamMoskouSint PetersburgKievAlmatyRigaCyprusHong Kong
Door professionals. Voor professionals.
privacy protect
Dichtstbijzijnde kantoor:  EXANTE.
1 Fore Street,
Londen
EC2Y 9DT
, +44 20 3670 9945
Versie 0.4.138
EXANTE webplatform proberen

Demo verhandelen met echte noteringen. Zonder in te schrijven. Zonder verplichtingen. Nu bekijken!