Next generation investeringsmaatschappij
HulpСontacts
Telefoon:  +31 20 799 76 34 24/7 bereikbaar

Bestuur

Rol van de Raad van Bestuur van EXANTE

De Raad van Bestuur van EXANTE is verantwoordelijk voor het creëren en leveren van duurzame aandeelhouderswaarde door business process management. Daarom bepaalt de Raad van Bestuur de doelen en het beleid van de onderneming om langetermijnwaarden te kunnen leveren en om een algemene strategische koers aan te geven binnen een kader van beloningen, premies en toezicht. De Raad van Bestuur van EXANTE zorgt ervoor, dat het management een goed evenwicht tot stand brengt tussen het bevorderen van lange termijn-groei en het realiseren van korte termijn-doelstellingen. De directie van EXANTE handelt te goeder trouw op een manier die het succes van de onderneming bevordert ten gunste van de aandeelhouders en richt zich daarbij (naast andere zaken) op:

 1. de aannemelijke gevolgen van elk besluit op lange termijn;
 2. de belangen van de medewerkers van EXANTE;
 3. de noodzaak om de zakelijke relaties van EXANTE met leveranciers, leden en anderen te bevorderen;
 4. de impact die activiteiten van EXANTE heeft op de gemeenschap en het milieu;
 5. de wenselijkheid dat EXANTE de reputatie een hoge standaard qua bedrijfsvoering na te streven in stand houdt; en
 6. de noodzaak om eerlijk te handelen tussen de aandeelhouders van EXANTE.

De Raad van Bestuur van EXANTE zorgt er ook voor, dat het management dankzij een intern controlesysteem  effectieve en efficiënte activiteiten, interne financiële controle en naleving van de wet en regelgeving garandeert. Daarnaast verzekert de Raad een effectief risicomanagement en een hoog niveau van toezicht binnen de organisatie.

Deze verantwoordelijkheden brengen met zich mee dat de Raad toezicht houdt op wat geschikt is voor de zaken en de reputatie van de onderneming, op de materialiteit van de financiën en andere zakelijke risico's, en op de relatieve kosten en baten door het implementeren van specifieke controles.

Duurzaamheid

Hoewel we erkennen dat financiële markten waarschijnlijk de minst duurzame systemen zijn, is duurzaamheid voor ons een belangrijk criterium in het besluitvormingsproces. We proberen de opbrengst van vandaag in balans te brengen met de toekomstige welvaart van al onze aandeelhouders.

Bevoegdheden Raad van Bestuur van EXANTE

De Raad van Bestuur van EXANTE neemt ook besluiten over alle andere belangrijke ondernemingszaken, vanwege de risico's voor de reputatie en de strategische en financiële implicaties of gevolgen die de acties van EXANTE kunnen hebben.

De Raad handelt in overeenstemming met zijn volmachten en directeuren moeten:

 1. Handelen in overeenstemming met de statuten van het bedrijf, en
 2. Alleen bevoegdheden gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

Bevoegdheden van de Raad zijn:

 1. Goedkeuren van de ondernemingsstrategie, tussentijdse en jaarverslagen;
 2. Doorvoeren van belangrijke wijzigingen in het boekhoudbeleid en de praktijk ervan;
 3. Benoemen of ontslaan van directeuren of de bedrijfssecretaris;
 4. Oplossen van conflicten; en
 5. Implementeren van wijzigingen in de kapitaalstructuur van EXANTE en de belangrijkste acquisities, fusies, verkopen of kapitaaluitgaven.
LondenAmsterdamMoskouSint PetersburgKievAlmatyRigaMaltaCyprusSofiaHong Kong
Door professionals. Voor professionals.
Dichtstbijzijnde kantoor:  EXANTE LTD.
1 Fore Street,
Londen
EC2Y 9DT
, +44 20 3670 9945
Versie 0.4.107

Wij gebruiken alleen de cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website en diensten. Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan reclamebureaus. J kunt op elk moment je toestemming intrekken.

EXANTE is benoemd tot het beste handelsplatform van 2019

Het tijdschrift Global Banking and Finance Review bekroonde EXANTE met de ‘Best Trading Platform 2019’ prijs. EXANTE kreeg die erkenning omwille van de vooruitstrevende technologie en het uitgebreide aanbod van globale activa.