Regulace

MiFID

Směrnice o trhu s finančními nástroji (MiFID) je směrnice EU, která platí od 1. listopadu 2007. Směrnice MiFID stanovuje požadavky pro celý evropský finanční sektor s cílem zavést jednotný evropský trh finančních nástrojů. Jejím hlavním cílem je podporovat vznik účinné, průhledné a integrované finanční obchodní infrastruktury, včetně zajištění vysokého stupně ochrany investorů. Směrnice obsahuje opatření, která změnila a zlepšila organizaci a fungování investičních podniků, usnadnila přeshraniční obchodování a zároveň vytvořila strategické příležitosti. MiFID si můžete prohlédnout zde.

EXT LTD jako investiční společnost regulovaná EU spadá do jurisdikce MiFID a jako taková implementovala všechny nezbytné právní požadavky, protokoly a politiky, aby zajistila plný soulad se směrnicí. Pokud jde o implementaci MiFID pro partnery, EXT LTD je proaktivně podporuje tím, že nabízí celou řadu služeb, které samotným partnerům usnadní plnění jejich místních národních MiFID požadavků a tím i snížení nákladů.

Klasifikace klientů: Test přiměřenosti a vhodnosti

Směrnice MiFID vyžaduje, aby firmy klasifikovaly klienty do tří hlavních kategorií, jako „způsobilé protistrany“, „profesionální klienti“ a „retailoví klienti“ (ti, kteří mají nejvyšší úroveň ochrany), a posoudili jejich vhodnost a vhodnost pro nabízené produkty.

Transparentnost po obchodě

EXT LTD zajišťuje, že transparentnosti transakcí je dosaženo v souladu se směrnicí MiFID. S cílem umožnit investorům nebo účastníkům trhu kdykoli získat přístup k podmínkám potenciálních akciových transakcí a zpětně ověřit podmínky, za kterých byly tyto transakce provedeny, zveřejňuje EXT LTD podrobnosti o dokončených akciových transakcích a zveřejňuje podrobnosti o současných příležitostech obchodovat akcie. Konkrétněji se na všechny druhy obchodování s finančními nástroji, ať už na regulovaných trzích, MTF nebo volně prodejných (OTC), vztahuje povinnost transparentnosti po obchodování.

Nejlepší provedení

Směrnice MiFID vyžaduje, aby investiční podniky podnikly všechny možné kroky k dosažení nejlepšího celkového výsledku při provádění pokynů klienta. Nejlepší možný výsledek není omezen na realizační cenu, ale zahrnuje také řadu faktorů, jako je rychlost, pravděpodobnost provedení a pravděpodobnost vypořádání.

Zásady nejlepšího provádění společnosti EXT LTD vytvářejí transparentnost pro klienty společnosti EXT LTD, které zajišťují nejlepší provedení podle této zásady, přičemž se opírají o: (i) nejmodernější technologii pro směrování, sledování a provádění příkazů; (ii) pečlivé zvážení prvků provedení příkazu; (iii) pravidelné a důsledné zkoumání celkové kvality provedení.

Licence

EXT LTD je držitelem licence č. 165/12 vydané kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC).

Státní pojištění fondů

Klienti EXT LTD, kteří si otevřou účty v kyperské jurisdikci, získají pro své prostředky bezpečné pojištění až do 20 000 EUR jako součást Fondu pro odškodnění investorů řízeného CySEC.

Naše historie

2010

Spuštění brokerské platformy EXANTE, desktopová edice

2011

Založena společnost EXANTE, první evropská licence

2012

Založen bitcoinový fond

2015

EXANTE získává druhou licenci EU

2017

Zahájeny projekty Exantech, Comino a STASIS

2019

EXANTE získala první asijskou licenci (SFC Hong Kong), otevřela kancelář v Amsterdamu

2020

Březen 2020 se stal rekordním měsícem v počtu získáných nových klientů

2021

EXANTE celebrating its 10th anniversary

Naši partneři

Aktivně spolupracujeme s daňovými, auditorskými a právními společnostmi a nabízíme zvláštní partnerské podmínky pro partnery a jejich klienty.

Naše široká škála protistran nabízí diverzifikaci a snadný přístup ke všem finančním operacím a nástrojům řízení rizik.

Cyprus
Založeno profesionály. Pro profesionály.
privacy protect
Nejbližší obchodní zastoupení:  Siafi Street 1,
Porto Bello, Office 4B,
Limassol, 3042, Cyprus, +357 2534 2627
Verze 0.4.178