Správa

Úloha správní rady EXANTE

Představenstvo EXANTE odpovídá za vytváření a poskytování udržitelné hodnoty pro akcionáře prostřednictvím řízení obchodních procesů. Proto určuje strategické cíle a politiku společnosti tak, aby dosahovaly dlouhodobých hodnot, a poskytuje celkové strategické směřování v rámci odměn, pobídek a kontrol. Představenstvo EXANTE zajišťuje, aby vedení dosáhlo vhodné rovnováhy mezi podporou dlouhodobého růstu a dosahováním krátkodobých cílů. Ředitelé EXANTE jednají způsobem, který v dobré víře považují za podporu úspěchu společnosti ve prospěch akcionářů jako celku, a přitom berou v úvahu (mimo jiné):

 1. Pravděpodobné důsledky jakéhokoli dlouhodobého rozhodnutí
 2. Zájmy zaměstnanců EXANTE
 3. Potřebu podporovat obchodní vztahy společnosti EXANTE s dodavateli, členy a dalšími
 4. Dopad operací EXANTE na komunitu a životní prostředí
 5. Udržování pověsti vysokého standardu obchodního chování společnosti EXANTE
 6. Potřebu spravedlivého jednání mezi akcionáři společnosti EXANTE.

Představenstvo EXANTE také zajišťuje, aby vedení udržovalo systém vnitřní kontroly, který poskytuje záruku účinných a efektivních operací, interních finančních kontrol a dodržování zákonů a regulačních opatření. Představenstvo dále zajišťuje, aby vedení udržovalo efektivní proces řízení rizik a dohledu na nejvyšší úrovni v celé společnosti.

Při plnění těchto povinností bere správní rada ohled na to, co je vhodné pro chod společnosti a její pověsti, významnost finančních a jiných rizik spojených s podnikáním a relativní náklady a přínosy provádění konkrétních kontrol.

Udržitelnost

Přestože si uvědomujeme, že finanční trhy jsou pravděpodobně nejméně udržitelnými institucemi, v našem rozhodovacím procesu považujeme udržitelnost za hlavní kritérium. Snažíme se vyvážit dnešní zisky s budoucí prosperitou všech našich zúčastněných stran.

Pravomoci správní rady EXANTE

Představenstvo EXANTE je také rozhodovacím orgánem pro všechny další významné záležitosti důležité pro společnost jako celek z důvodu strategických, finančních nebo reputačních důsledků nebo důsledků jednání EXANTE.

Správní rada jedná v souladu se svými pravomocemi a ředitelé musí:

 1. jednat v souladu se stanovami společnosti
 2. pravomoci vykonávat pouze pro účely, které jsou jim svěřeny.

pravomoci vykonávat pouze pro účely, které jsou jim svěřeny:

 1. schválení strategie společnosti, průběžné a celoroční účetní závěrky
 2. provádění významných změn v účetních pravidlech a postupech
 3. jmenování nebo odvolání ředitelů nebo tajemníka společnosti
 4. řešení střetu zájmů
 5. provádění změn kapitálové struktury EXANTE a významných akvizic, fúzí, prodejů nebo kapitálových výdajů.

Naše historie

2006

Soukromý trustový fond zakladatelů EXANTE

2007

Globální hedgeový kapitálový fond zřízený budoucími zakladateli EXANTE

2010

Spuštění brokerské platformy EXANTE, desktopová edice

2011

Založena společnost EXANTE, první evropská licence

2012

Založen bitcoinový fond

2015

EXANTE získává druhou licenci EU

2017

Zahájeny projekty Exantech, Comino a STASIS

2018

Investor roku — Malta Blockchain Awards

2018

Spravovaná aktiva překročila 1 miliardu dolarů

2019

EXANTE získala první asijskou licenci (SFC Hong Kong) a britskou licenci (FCA), otevřela kancelář v Amsterdamu

2020

Březen 2020 se stal rekordním měsícem v počtu získáných nových klientů

Naši partneři

Aktivně spolupracujeme s daňovými, auditorskými a právními společnostmi a nabízíme zvláštní partnerské podmínky pro partnery a jejich klienty.

Naše široká škála protistran nabízí diverzifikaci a snadný přístup ke všem finančním operacím a nástrojům řízení rizik.

LondonAmsterdamMoscowSaint PetersburgKyivAlmatyRigaCyprusHong Kong
Založeno profesionály. Pro profesionály.
privacy protect
Nejbližší obchodní zastoupení:  EXANTE.
1 Fore Street,
London
EC2Y 9DT, +44 20 3670 9945
Verze 0.4.137
Vyzkoušejte webovou platformu EXANTE

Vyzkoušejte demo obchodování se skutečnými nabídkami. Není třeba registrace. Žádné skryté podmínky. Podívejte se na to hned teď!